Bruk av de norske fjellene gjennom historien

norge2Det har bodd mennesker i Norge i rundt 10 000 år, og fjellene har vært her sammen med dem hele tiden. Da de første menneskene kom hit i det som kalles pionertiden, altså mot slutten av siste istid, må disse fjellene ha fremstått som noe nærmest guddommelig – eller kanskje mer demonisk. Disse menneskene kom nemlig mest sannsynlig fra området som i dag ligger under Nordsjøen. Dette området var et helt flatt slettelandskap som lignet på Danmark og Nederland, og de ankom langs den norske vestkysten. Der må de ha sett fjorder og høye og dramatiske fjell. I lang tid ser vi spor etter folk som har bodd langs kysten i lang tid, men det ser ut til å ha tatt hundrevis av år før de våget å begi seg opp i fjellene. Det sier noe om hvordan disse fjellene ser ut for folk som aldri har sett noe lignende før.

En sentral rolle i overlevelse og fremgang

Men til slutt ble de endelig tatt i bruk. Mest sannsynlig startet det med at menneskene så at reinsdyrene kom ned fra fjellene mot stedene der menneskene bodde. I begynnelsen ble nok dette oppfattet som en gave fra gudene, men etter hvert ble folk husvarme nok til å følge etter dem opp i fjellene. På den måten fikk de kanskje mer mat enn de noen gang kunne drømme om. Særlig Hardangervidda kan ha blitt et område der folk fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet møttes for å ha kontakt. Utover i bronsealder, vikingtid og middelalder ble fjellområdene viktige for å drive med fangst og andre aktiviteter som skapte produkter som kunne selges nedover på det europeiske kontinentet. På den måten ble fjellområdene viktige i den tidlige norske økonomien.

Med vardene som varslingssystem

Men de norske fjellene var ikke bare viktige for økonomi. Håkon den Gode, som var sønnen til Harald Hårfagre, innførte vardesystemet. Dette var et militært system som brukte den gode utsikten fjellene gir for alt det var verdt. Når fiendens skip ble observert i fjorden ble det tent et stort bål på toppen av fjellet, og når mannen som sto ved neste topp så dette, gjorde han det samme. Den gode utsikten som de ulike fjelltoppene langs kysten gir førte til at utenlandske angrep ble varslet lenge før fienden kom i land. På den måten stod bøndene klare i det fienden gikk i land.

Den industrielle utviklingens påvirkning

Men med utvikling av industri på 1800-tallet ble fjellområdene stadig mindre viktig, både for industri og for det militære. Derfor utviklet Norge store uberørte områder, og dette la etter hvert overklassen i byene merke til. De begynte å bli villige til å betale gode penger for å besøke disse avsidesliggende områdene, noe som førte til at de ulike fjellene igjen ble satt på kartet. Etter hvert som arbeiderbevegelsen vokste seg sterkere. kom kravene om også å gi arbeiderklassen muligheten til å besøke steder utenfor byene de bodde i. På 1950-tallet begynte man å bygge skisentre rundt omkring i Norge. Blant annet stammer anleggene i Hemsedal fra denne tiden. Fra den tiden og frem til i dag har de norske fjellene vært allemannseie, og nordmenn har igjen oppdaget hvilke fantastiske muligheter disse områdene gir oss.

Når man bruker de norske fjellområdene slutter man seg altså til en tradisjon som er veldig mange tusen år gammel, og vi nordmenn kan definitivt være stolte og glade for det landet vårt kan by på.Sulitelma-från-padjelanta